لیست دوره های آموزش مهارتهای فردی تمرین رسیدن به آرامش شادی هدف و خوشبختی

لیست دوره و کارگاههای آموزش مهارتهای فردی مجموعه پلاس پلاس ۳۶۰

 
 

۱ دوره آموزش سخنوری و فن بیان
۲ دوره آموزش اصول و فنون مذاکره
۳ دوره آموزش کسب و کار – هوش مالی و فروش
۴ دوره آموزش عزت نفس و اعتماد به نفس
۵ دوره آموزش شهامت و رفع خجولی
۶ کارگاه آموزش اهمال کاری و درمان آن
۷ کارگاه آموزش خلاقیت و اختراع
۸ کارگاه آموزش سلامت جنسی و آشنایی با اچ آی وی
۹ کارگاه آموزش هدف گذاری با مهارتهای فردی
۱۰ کارگاه آموزش تصویر سازی ذهنیآموزش مهارتهای زندگی رسیدن به اهداف

۱۱ کارگاه آموزش محیط و اطرافیان
۱۲ دوره آموزش کمال گرایی و شکایت
۱۳ دوره آموزش کنترل خشم
۱۴ کارگاه آموزش حل تعارض
۱۵ کارگاه آموزش تصمیم گیری
۱۶ کارگاه آموزش حل مسئله
۱۷ کارگاه آموزش کارگاه آشنایی با طرحواره
۱۸ کارگاه آموزش قوز فکری
۱۹ کارگاه آموزش مدیریت استرس
۲۰ کارگاه آموزش مدیریت زمان و برنامه ریزی

۲۱ دوره آموزش خود آگاهی و خودشناسی
۲۲ دوره آموزش مهارت نه گفتن
۲۳ کارگاه آموزش انتقاد سازنده و تفکر انتقادی
۲۴ دوره آموزش تندخوانی
۲۵ کارگاه آموزش موفقیت
۲۶ دوره آموزش اصول و فنون مذاکره و مهارتهای فردی
۲۷ کارگاه آموزش هوش و کاربرد هوش مثبت
۲۸ دوره آموزش شخصیت شناسی به روش ام بی تی آی MBTI
۲۹ کارگاه آموزش مفاهیم مفاهیم
۳۰ کارگاه آموزش دوره آشنایی با داستانسازی خلاق و گرافیک

۳۱ کارگاه آموزش ارتباط موثرآموزش مهارتهای فردی زندگی شاد
۳۲ کارگاه آموزش تقسیم بندی کارها (ماتریس آیزنهاور)
۳۳ کارگاه آموزش تغییر پذیری، ارتباطات، مهارت های زندگی
۳۴ کارگاه آموزش استخدام
۳۵ دوره آموزش مدیریت منابع انسانی درکسب و کار
۳۶ کارگاه آموزش شخصیت شناسی به روش دیسک DISC
۳۷ کارگاه آموزش سواد رسانه ای
۳۸ کارگاه آموزش اتیکت رفتاری
۳۹ کارگاه آموزش آشنایی با انواع روشهای شخصیت شناسی علمی
۴۰ دوره آموزش ان ال پی

۴۱ دوره آموزش بیست تا سی
۴۲ دوره آموزش سال نو حال تو
۴۳ دوره آموزش بعد از سی
۴۴ کارگاه آموزش کشف رسالت فردی و هدف گذاری
۴۵ دوره آموزش زبان بدن
۴۶ دوره آموزش سخنوری و فن بیان کودکان
۴۷ کارگاه آموزش من یک مخترعم (خلاقیت کودکان)
۴۸ کارگاه آموزش آشنایی با اچ آی وی و ایدز و راههای پیشگیری و درمان
۴۹ دوره آموزش شخصیت شناسی به روش انیاگرام
۵۰ دوره آموزش حل مساله به روش تیریز

۵۱ کارگاه آموزش کارگاه آموزش خواب آرام
۵۲ دوره آموزش طبع شناسی و مزاج شناسی

آموزش مهارتهای فردی روح روان

۵۳ کارگاه آموزش باورها و عادتها

۵۴ کارگاه آموزش نقطه عطف

 

۵۵ دوره آموزش انسان متعادل زندگی متعادل
۵۶ دوره آموزش تعالی
۵۷ دوره آموزش سفر به خویشتن
۵۸ کارگاه آموزش رهایی از افکار منفی
۵۹ کارگاه آموزش سواد در سال ۲۰۲۰
۶۰ کارگاه آموزش رهایی از دام افسردگی

۶۱ کارگاه آموزش رفع اضطراب در پدیده مهاجرت
۶۲ کارگاه آموزش آجیل مشکل گشا
۶۳ کارگاه آموزش مدیتیشن
۶۴ کارگاه آموزش حال خوب
۶۵ کارگاه آموزش برنامه ریزی و هدفگذاری به سبک پیشرفته
۶۶ دوره آموزش موفیت به روش اینکلمان
۶۷ کارگاه آموزش تغذیه سالم و موفقیت
۶۸ دوره آموزش دوره هوش مالی و کسب و کار
۶۹ دوره آموزش تند خوانی
۷۰ کارگاه آموزش قدرت خشم

۷۱ کارگاه آموزشی روابط جنسی سالم
۷۲ کارگاه آموزشی اچ آی وی و ایدز
۷۳ کارگاه آموزشی  آشنایی با طرحواره
۷۴ کارگاه آموزشی سلامت جنسی و آشنایی با اچ آی وی
۷۵ کارگاه آموزشی فرزند پروری
۷۶ کارگاه آموزشی سواد رسانه ای
۷۷ دوره آموزشی توانمندسازی بانوان روانشناسی مثبت نگر
۷۸ کارگاه آموزشی چرا ازدواج و انواع ازدواجآموزش مهارتهای فردی تکنیکهای طلایی پلاس پلاس
۷۹ دوره آموزشی الف تا ج ازدواج
۸۰ دوره آموزشی مسایل حقوقی ازدواج

۸۱ دوره آموزشی خواستگاری
۸۲ دوره آموزشی پس از ازدواج
۸۳ دوره آموزشی پس از طلاق
۸۴ کارگاه آموزشی ارتباط موثر
۸۵ دوره آموزشی سخنوری و فن بیان کودکان
۸۶ کارگاه آموزشی کارگاه خود مراقبتی کودکان
۸۷ کارگاه آموزشی بعد از جدایی ویژه بانوان
۸۸ کارگاه آموزشی بعد از جدایی ویژه اقایان
۸۹ کارگاه آموزشی بعد از جدایی ویژه فرزندان طلاق
۹۰ دوره آموزشی فرزند پروری دلخواه توسط مادربزرگها ویژه مادران شاغل

 

جهت دیدن عکسهای دوره اینجا کلیک کنید