طرحواره یا همان تله های شخصیتی یا تله های زندگی

طرحواره چیست؟
طرحواره طرح واره
 
طرحواره در حقیقت قالب های فکری و ذهنی ما هستند
که در دوران کودکی و از دوران جنینی در حدود ۴۵ روزگی
تا معمولاً ۶ سالگی درون ما شکل می گیرند
 
طرحواره ها به معنای قالب و چارچوب ، در حقیقت چارچوب‌های ذهنی ما هستند که بر اثر باورهایی که توسط اطرافیان مثل پدر و مادر ، خواهر و برادر ،پدربزرگ و مادربزرگ ،دوستان ، معلم ها، رادیو و تلویزیون و جامعه به کودک تلقین می شود
این افکار درون ذهن کودک شکل گرفته و کودک آنها را  باور می نماید و با این باورها و چارچوب ها و قواعد ذهنی در زندگی خویش شروع به تصمیم گیری و انتخاب می نماید.
و بر اساس این قواعد ذهنی غلط که البته این قواعد میتوانند بر اساس واقعیت و تجربه به وجود آمده باشد و یا از طریق والدین به آنها منتقل شده باشند دچار زندگی تکراری و مسائل تکراری شده و دائماً با آنها دست و پنجه نرم کنند
مسایلی که به صورت یومیه و تکراری برایشان اتفاق می افتد
برای مثال شخصی که ازدواج میکنه و توی ازدواج اول شکست میخوره و بعد نفر دوم و بازهم شکست میخوره و نفر سوم و باز هم شکست می خوره و این شکست های پیاپی باعث میشه که فرد باور کنه زندگی چیزی جز رنج و درد و عذاب نیست 
تحقیقات نشان داده که هر نفر در دنیا حداقل یک طرحواره فعال یا درگیر رو درون خودش داره
 
 
 
اولین بار طرحواره  ها توسط آقای جفری یانگ مطرح شد

 
طرح واره ها در ۵ حوزه و به ۱۸بخش تقسیم بندی شده اند
طرح واره‌ها شامل ۵ دسته از نیازهای برآورده نشده هستند که به صورت ۱۸ گروه طرحواره ناسازگار اولیه توسط یانگ، کلاسکو و ویشار تبیین شده‌اند.
این ۵ حوزه شامل:
الف) بریدگی و طرد که شامل ۵ طرح واره است:
طرد و رهاشدگی
بی‌اعتمادی / بد رفتاری
محرومیت هیجانی
نقص و شرم
بیگانگی و انزوای اجتماعی
 
ب) استقلال و عملکرد مختل شده که شامل ۴ طرح واره است:
وابستگی / بی کفایتی
آسیب‌پذیری نسبت به بیماری و ضرر
گرفتار / خود تحول نیافته
شکست
 
ج) محدودیت‌های مختل که شامل ۲ طرح واره است:
استحقاق / بزرگ منشی
خود کنترلی و خود انضباطی ناکافی
 
د) دیگر جهت‌مندی که شامل ۳ طرح واره است:
اطاعت
ایثار
تأییدطلبی
 
ه) گوش به زنگی بیش از حد و بازداری که شامل ۴ طرحواره است:
منفی گرایی / بدبینی
تنبیه گرایی
استاندارهای سفت و سخت / انتقاد جویی
بازداری هیجانی
 
بجز یکی از طرح‌واره ها (طرحواره طرد و انزوا ) که در نوجوانی و در حدود ۱۴- ۱۵ سالگی به وجود می آید باقی طرحواره ها و تله های زندگی معمولاً قبل از سن شش سالگی در ذهن کودک نقش بسته و افسار زندگی را در دست میگیرند
بیشتر طرحواره ها به صورت فردی قابل درمان هستند
اما ۶ تا از طرح واره ها نیاز به کمک مشاور و روانشناس دارد
نیمی از راه درمان شناخت طرحواره هاست که از طریق لینک زیر میتوانید آزمون طرحواره ها را مورد بررسی قرار داده و طرحواره های فعال خودتان را شناسایی و اقدام به رفع آنها نمایید.