تمام مطالب دسته بندی: مشاوره و کوچینگ
مشاوره پیش از ازدواج پلاس پلاس ۳۶۰

مشاوره پیش از ازدواج پلاس پلاس ۳۶۰

مشاوره پیش از ازدواج و مشاوره ازدواج در مرکز مشاوره ازدواج پلاس پلاس۳۶۰ ازدواج یک قرارداد اجتماعی است ازدواج یکی از ۱۶ عمل بهورزی و خوشبختی است و نیز قطعا در صورت عدم انتخاب صحیح و آموزش یکی از عوامل بدبختی و افسردگی بشر خواهد بود حوزه خدمات مرکز مشاوره ازدواج مشاوره پیش از ازدواج، ، سوال های قبل از ازدواج ، معیارهای صحیح ازدواج ، اختلاف سنی در ازدواج، اختلافات طبفاتی ، اجتماعی ، فرهنگی ، تحصیلی ، مشاوره دوران نامزدی، رفتارهای صحیح در دوران عقد ، رفتارهای جنسی و زناشویی صحیح در دوران نامزدی و عقد، تفاوت در سطح مالی ، فرهنگی ، اجتماعی ، مذهبی ، تحصیلی و …در ازدواج آموزش تمام مسایل مرتبط با ازدواج ،شخصیت شناسی […]