مشاوره صنعتی

 

خوشحالیم که بعنوان یک مدیر هوشمند در صدد پیشرفت و به روز رسانی مجموعه خود هستید 

در این مجموعه با استفاده از تجربیات و دانش متخصصان و  هم افزایی فکری تیم خود مسیرهای آموزشی موثر و کارامدی برای حمایت

از رشد افراد و سازمان ها ایجاد نموده ایم.

 

راه حل ما

با توجه به کاهش ارزش پول ملی و فرصتهای پیش امده در جهت صادرات، و نیز با درک شرایط پیچیده بازار بسیار رقابتی داخلی

و کاهش حاشیه سود صنایع، و نیز انواع فشارهای دولتی و اجتماعی ، لزوم مشاوره و آموزش در صنایع روز به روز بیشتر احساس

میگردد، لذا ما با ایجاد طیف گسترده ای از برنامه های آموزشی از ایمنی کار گرفته تا سیستم های مدیریتی و مهارت های فردی

و  مدیریت منابع انسانی و رفع مسایل و اغتشاشات  ذهنی باعث رفع معضلات سازمانی ، ایجاد وفاداری در مشتریان و ایجاد روحیه

نشاط و تعلق سازمانی در کارمندان و در نتیجه رشد مجموعه شما خواهیم شد.

 

در نتیجه سرمایه گذاری شما روی افراد و منابع انسانی باعث افزایش بهره وری برای کسب و کار شما خواهد شد.

اثر بخشی آموزشهای ما به تایید سازمانهای جهانی مانند  .Relianceacademy Int. Corp   نیز رسیده است

با خیال راحت همین حالا برای رشد کسب و کار خود اقدام کنید

روی ما حساب کنید